Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

sofever

June 27 2015

sofever
Jest mi mdło boli mnie głowa zeschły mi wargi to żaden wiersz
po prostu chcę
żebyś wrócił
— Włodzimierz Szymanowicz
sofever
3542 11e7 390
bardzo.

June 26 2015

sofever
4526 b0dd 390
"Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapotrzask potrzask
sofever
Nic tak nie zatruwa powietrza, jak rozkładająca się przyjaźń.
— H.Elzenberg
Reposted frommonstrum monstrum viazapachsiana zapachsiana

June 25 2015

sofever
8729 2926 390
Reposted fromsunlight sunlight viaxjoancatherine xjoancatherine

June 24 2015

sofever
Bo oboje wiemy, że nigdy nie będę twoją ukochaną.
Ja tylko przynoszę podniecenie.
Towarzystwo w łóżku.
Wypełniam przestrzeń w Twojej pościeli.
— Daughter - "Candles"
Reposted frompensieve pensieve viaohwowlovely ohwowlovely
sofever
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
Reposted frompensieve pensieve viaNoCinderella NoCinderella
sofever
9426 c98a 390
Reposted fromnyaako nyaako vianowaczi nowaczi
sofever
0874 2b86 390
sofever
4011 e6f2 390
takie poranki
Reposted fromhardbitch hardbitch viapotrzask potrzask

i think almost is the saddest word there could be.

“i almost kissed her”

“we almost made it through”

“it almost happened”

its a word used when you expect a certain thing to happen, but life turns into another direction, and you’re just stuck there wishing.

— Maa
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viapotrzask potrzask
sofever
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
sofever
9541 4e49 390
Reposted fromnyaako nyaako vialajla lajla

June 23 2015

sofever
Zrób mi tę przyjemność: uwielbiaj mnie mimo wszystko.
— Antoine de Saint-Exupéry "Mały książę"
the saddest thing
is when you are no longer
surprised
when someone breaks your heart.
marina v., grown up.  (via findingwordsforthoughts)
Reposted fromkattrina kattrina viaisnotcominghome isnotcominghome
sofever
6181 a89e 390
Reposted fromnikotyna nikotyna viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl