Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

sofever

"Myliło mi się najprawdopodobniej całe życie."

— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viawolalabym wolalabym
sofever
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie
— Katarzyna Nosowska
sofever

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle vianiskowo niskowo
sofever

Co było wielkie, małem się wydało.
Królestwa bladły jak miedź zaśnieżona.

Co poraziło, więcej nie poraża.
Niebiańskie ziemie toczą się i świecą.

Na brzegu rzeki, rozciągnięty w trawie,
Jak dawno, dawno, puszczam łódki z kory.

— Czesław Miłosz
sofever
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaszyy szyy

July 07 2015

sofever

“Przede wszystkim zgadzamy się na bylejakość. Na byle jakie relacje, przelotne, krótkie znajomości zostawiające za sobą nic więcej, jak tylko niesmak po kolejnym rozczarowaniu. Na byle jakie dni, przesiedziane w jednym miejscu, podczas których, z góry już, przeklinamy te następne, które spędzimy dokładnie tak samo. Żyjemy na szybko, na opak, na ostatnią chwilę. Żyjemy na walizkach ze samym sobą. Nienawidzimy tego, gdzie jesteśmy, ale jeśli coś wymaga wysiłku, to automatycznie rezygnujemy. Chcemy być czymś więcej, a boimy się wyjść poza własne cztery ściany. Chcemy cieszyć się każdym dniem, a pierwsze, co robimy na jego każdy początek, to przeklinamy to, że się zaczął. Chcemy wielkich rzeczy, a samych siebie traktujemy byle jak.”

Marta Kostrzyńska

Reposted fromveridiana veridiana viafoodforsoul foodforsoul
sofever
9573 4aae 390
Reposted fromosaki osaki vianowaczi nowaczi

July 06 2015

sofever
8782 a738 390
Reposted frommisza misza viaerrortryagain errortryagain
sofever

July 05 2015

sofever
3021 5a11 390
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viawolalabym wolalabym
sofever
2450 4374 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawolalabym wolalabym

July 04 2015

sofever

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viajdeg jdeg
sofever
5342 9621 390
Stefan Pastuszewski

June 30 2015

sofever
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha...  Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz? 
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vianiskowo niskowo

June 29 2015

sofever
wiesz...
dziękowałam dziś Bogu
za to,
że Cię spotkałam.
a potem zaczęłam prosić.
prosić o to,
by już nigdy nie
było mi dane Cię ujrzeć.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabegformore begformore
sofever
#485
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa vianiskowo niskowo
sofever
Już cztery razy przestałem Cię kochać i zacząłem na nowo
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frompassionative passionative vianiskowo niskowo
sofever
0334 6a1b 390
Reposted fromzenibyja zenibyja vianiskowo niskowo
sofever
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
sofever

- Chcę z tobą zostać do końca życia.

– A ja co na to?

– Ty – nic. Tobie na niczym nie zależy.

— Agnieszka Osiecka
Reposted fromeggwggwegev eggwggwegev vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl